Blau de Michel Pastoureau

Azul de Michel Pastoureau
Azul de Michel Pastoureau
Azul de Michel Pastoureau
Azul de Michel Pastoureau

Proposta de disseny i maquetació de la traducció del llibre de Michel Pastoureau per a la col·ecció El jardín de Iris en un màster en edició