Mural selvàtic

Mural selvático

Mural pintat a Penonomé (Panamá) amb els elements caracterísitics del seu paisatge autòcton