Eliminació de persones

Retoque fotográfico

Aquest pare volia una foto amb els seus fills, sense més