Carnaval Aquàtic de Penonomé 2013

Carnaval Acuático de Penonomé 2013
Cartel del Carnaval Acuático de Penonomé 2013
HG-Works_carnaval_penonome-32
Programa de mano del Carnaval Acuático de Penonomé 2013

Imatge i logotip del Carnaval de Penonomé (Panamà)
Cartell anunciador i programa de mà